Loiro-platinado-masculino-01

Loiro platinado
Loiro-platinado-acinzentado-14
Loiro-platinado-masculino-02